BRF TURBINEN, TROLLHÄTTAN

Hos BRF Turbinen i Trollhättan har Panelbyggen AB 2018 uppfört en brandvägg för att säkra upp för eventuell brandspridning. Lokalerna kommer att innhålla lägenheter och parkeringshus. Vår beställare var PEAB Sverige AB.

Dela på sociala medier:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
back to top