Exempel

Här är några exempel på 

vad och med vilka material/färger man kan bygga med.

Rostfritt

Är kraven väldigt stora som t ex i fiskindustrin kan man välja en rostfri yta på panelen. Detta gör att den i princip är outslitlig. Den kommer i varje fall inte att rosta! 

Garage

Här är ett exempel på ett garage byggt med paneler. Det är visserligen ett ganska stort garage med inredd övervåning men själva utseendet med färgsättning gör att det smälter in på ett mycket bra sätt.

Det här garaget har även paneler på taket med plåt på undersidan och en pågjuten träskiva som pappen läggs på.

Fönster och dörrar kan anpassas och färgsättas så att allt stämmer in.

PIR-panelern är i detta fall 80 mm i väggar och 100 mm i tak vilket ger en bra isolering. 

Produktionslokaler

Produktions lokaler för livsmedelshantering är något vi ofta utför. I dessa lokalerna ställs stora krav på hygienen varför våra material passar in väldigt bra. Isoleringen är den bästa möjliga vilket är bra när man arbetar med kyld mat.

Ytorna kan vara mer eller mindre släta vilket gör dem lättstädade och om ytan är helt slät fastnar inga bakterier. I lokalerna vill man dessutom inte ha några ”dammhyllor” där smuts kan samlas varför vi har speciella fönster och dörrar med minimala smygar o s v.

Industrilokaler

Här är exempel på en industrilokal vi byggt.

back to top