Paneler

Paneler

En panel kan ha många sidor! Färger och ytmaterial man väljas fritt.

RUS-panelen

2005 var vi i Stockholm som första tillverkare hos SSF och genomförde ett stort test för en s k RUS-klassad panel. RUS är betäckningen på hur stort skydd man har mot tjuven. Klassifieringen benämns som klass I, II och III.

Klass I = 3 min
Klass II = 5 min
Klass III = 10 min (högsta klass)

PIR

Polyisocyanurate- (PIR) isolering är den bästa isoleringen man kan fylla en panel med. U-värderna är mycket låga tack vare de små täta kristaller som isoleringen innehåller.

Användningsområdet är stort. Fasader, men framför allt kyl- och fryslager skall man bygga med denna typ av panel.

PIR-panelerna kan dessutom ha en brandklassning upp till till 60 minuter.

Miniralull

Mineralull är den bästa isolering när men vill skydda sig mot brand. Klassifieringen är från 30 till 240 minuter. Användningsområden är t ex brancellsindeling och fasader. Mineralulls-paneler har en uppsjö av kulörer och ytmaterial att välja mellan.

back to top